Kabhi na rakho kisise umar-bhar ki aas,
Kar doge jo tum jab sab-kuch apna kisi par saaz,
Ab kaafi hai hamare paas,
Ka kaafi be-ruqi se ehsaas,
Toh log dilaaye jaate hain..
 

Par kabhi toh umar-bhar ke baad,
Toh hoga un umar-bhar ke wadon ka hisaab,
Phir doge kya tum jawaab janaab,
Ke khwaishon ki kashti aur khwaab,
Toh tum dubaaye jaate the..

 

Advertisements